Dotychczas nieopublikowane
O powstaniu, korzyściach i ideach nowego turystycznego stowarzyszenia, a także o współpracy z sąsiadującymi z Wrocławiem gminami i powiatami, opowiada Agnieszka Szymerowska, prezeska ...