Jedna osoba może wnioskować aż o 10 tysięcy złotych i przeznaczyć tę kwotę na dokształcenie się w ramach posiadanych już umiejętności lub rozwinąć swoje kompetencje na całkowicie nowych polach – Michał Rado, prezes DAWG

Wszyscy chętni mieszkańcy naszego regionu mogą wziąć udział w kursie lub szkoleniu z unijnym dofinansowaniem w wysokości 90 procent kosztów. To projekt z zakresu kształcenia osób dorosłych z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych. Budżet całego projektu to ponad 95 mln zł.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy wybrał projekty, w ramach których Dolnoślązacy będą mogli skorzystać ze szkoleń i kursów oferowanych w Bazie Usług Rozwojowych. Do rozdysponowania dla naszego regionu jest kwota 95 mln zł, z czego prawie 86 mln zł to pieniądze z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska.

- Zawsze podkreślam, że sukces rozwoju gospodarczego naszego regionu to zasługa pracowitości i kreatywności Dolnoślązaków. Naszym zadaniem, jako samorządu województwa, jest kreowanie warunków rozwoju zarówno dla sektora pracodawców, jak również pracowników. Dlatego zachęcam do skorzystania ze szkoleń oraz kursów oferowanych z unijnym dofinansowaniem – mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

 Zachęcam do skorzystania ze szkoleń oraz kursów oferowanych z unijnym dofinansowaniem – Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Dla kogo ?

Projekt jest skierowany do dorosłych mieszkańców naszego województwa, którzy chcą z własnej inicjatywy podnieść swoje kwalifikacje/kompetencje, przekwalifikować się lub też dzięki uzyskanym nowym umiejętnościom zaangażować się w nowe – nie tylko zawodowe - aktywności.  Dofinansowanie można uzyskać na szkolenia, kursy lub usługi doradcze wybrane samodzielnie z Bazy Usług Rozwojowych w formie zwrotu do 90 procent kosztów. Wkład własny wynosi 10 procent.

Baza Usług Rozwojowych to portal internetowy prowadzony przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości pod adresem https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/. Publikowane są tam oferty realizowanych szkoleń, kursów i usług doradczych.

 Operatorem programu dla subregionu wrocławskiego i Wrocławia jest Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej

Jak skorzystać z dofinansowania ?

Aby wziąć udział w projekcie należy samodzielnie odnaleźć interesujące nasz szkolenie lub kurs w Bazie Usług Rozwojowych, a następnie zagłosić się do operatora obsługującego dany obszar województwa. Dla Wrocławia i subregionu wrocławskiego to Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej.

- Zapraszam do kontaktu i zapoznania się ze szczegółami naszego projektu „Wsparcie rozwoju kompetencji mieszkańców subregionu wrocławskiego z wykorzystaniem BUR”. Jedna osoba może wnioskować aż o 10 tysięcy złotych i przeznaczyć tę kwotę na dokształcenie się w ramach posiadanych już umiejętności lub rozwinąć swoje kompetencje na całkowicie nowych polach. Warto skorzystać z takiej okazji – mówi Michał Rado, prezes Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej.

Operatorami pozostałych subregionów są:

  • Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” - subregion wałbrzyski,
  • Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego - subregion jeleniogórski,
  • Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” – subregion legnicko-głogowski,

Ważne jest, że każdy z operatorów będzie stosował te same zasady udzielania dofinansowania oraz przyjmował wniosku równomiernie przez cały okres realizacji projektu do 2028 roku.

UWAGA!

Gdy liczba negatywnych głosów na dany komentarz osiągnie 15, zostanie on automatycznie ukryty, niemniej pokazywać się będzie przy nim opcja "kliknij, aby wyświetlić". Kiedy jednak dany komentarz osiągnie 20 negatywnych głosów, zostanie automatycznie wycofany z publikacji na stronie i już nikt nie będzie mógł go zobaczyć (poza administratorem strony).
Dodając komentarz przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów nie zamieszczaj obraźliwych wpisów. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, kliknij choragiewka875zieloną chorągiewkę i zgłoś swoje uwagi administratorowi.

Ukryj formularz komentarza

2500 Pozostało znaków


Gravatar
Edward
Karierowicz i lawirant
3

Przeczytaj także