Ponad 84 mln złotych - taka pula pieniędzy z programu regionalnego została przeznaczona na tworzenie i remontowanie mieszkań chronionych i socjalnych oraz placówek, w których prowadzone będą zajęcia związane z aktywizacją społeczną i zawodową. We wrześniu i październiku ogłoszone zostaną nabory wniosków o dofinansowanie tych inwestycji.
O unijne dotacje na remonty, przebudowy i wyposażenie mogą starać się m.in. samorządy, domy pomocy społecznej (część środków została przeznaczona na infrastrukturę domów pomocy społecznej - jednakże tylko dla placówek, które mają pod opieką nie więcej niż 30 pensjonariuszy), organizacje pozarządowe, ośrodki wsparcia dziennego, kościoły i związki wyznaniowe. Bezpośrednio skorzystają na przykład wychowankowie domów dziecka i opuszczający zakłady poprawcze, którzy będą mogli zająć mieszkania chronione do czasu, aż się usamodzielnią. Ta grupa jest szczególnie uprzywilejowana w tym działaniu.
Skorzystają również osoby niepełnosprawne, którym dedykowane są mieszkania wspierane i treningowe, gdzie pod okiem specjalistów (trenerów) będą uczyć się wykonywania codziennych czynności. Takie działania pomogą im pozostać w ich lokalnym środowisku w warunkach najbardziej zbliżonych do domowych. Unikną też umieszczenia w placówkach całodobowej opieki, gdzie z pewnością czuliby się odizolowani i odosobnieni. Z pieniędzy unijnych skorzystają także poszukujący pracy, którym zajęcia w centrach integracji społecznej czy zakładach aktywizacji zawodowej ułatwią znalezienie zatrudnienia.
- Nie wystarczy zbudować, wyremontować czy wyposażyć placówki i mieszkania. Prawdziwym celem wydawanych w ten sposób unijnych pieniędzy jest odpowiednie wsparcie potrzebujących w powrocie na rynek pracy i usamodzielnieniu. To trochę tak, jakby dawać ludziom wędkę, żeby złowili rybę - mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.
Jednocześnie za środki unijne z tego działania będzie również można remontować, przebudować czy wyposażać rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze, mieszkania socjalne, noclegownie dla bezdomnych, placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub seniorom. W większości przypadków takie wsparcie ma być powiązane z integracją społeczną lub aktywizacja społeczno-zawodową, mającą na celu usamodzielnienie ekonomiczne osób, które z tego korzystają.
- Jeśli bezdomny przebywa w noclegowni, to powinien również brać udział w programie wychodzenia z bezdomności. Jeśli ktoś dostaje mieszkanie socjalne, to powinien uczestniczyć w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej. Tylko takie komplementarne podejście może przynieść realne efekty - wyjaśnia marszałek.
www.rpo.dolnyslask.plUWAGA!

Gdy liczba negatywnych głosów na dany komentarz osiągnie 15, zostanie on automatycznie ukryty, niemniej pokazywać się będzie przy nim opcja "kliknij, aby wyświetlić". Kiedy jednak dany komentarz osiągnie 20 negatywnych głosów, zostanie automatycznie wycofany z publikacji na stronie i już nikt nie będzie mógł go zobaczyć (poza administratorem strony).
Dodając komentarz przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów nie zamieszczaj obraźliwych wpisów. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, kliknij choragiewka875zieloną chorągiewkę i zgłoś swoje uwagi administratorowi.

Ukryj formularz komentarza

2500 Pozostało znaków


Przeczytaj także