Sołtysi zawsze wzbudzają duże zaufanie i szacunek mieszkańców swoich wsi. Od niedawna radą i pomocą w dwóch miejscowościach służą nowi sołtysi – Renata Buszczak i ...

Gminie Kondratowice udało się uzyskać jedną z największych nadwyżek budżetowych w historii gminy. Ale radni mówili o dużych stratach i pytali, kto poniesie za nie ...

We wtorek, 20 czerwca, uczniowie kl. V i kl. III gimnazjum zespołu Szkół Publicznych w Prusach uczestniczyli w lekcji dydaktycznej, która odbyła się w Urzędzie Gminy Kondratowice. ...

W ostatnim czasie w Prusach został zamontowany próg zwalniający oraz lustro, których celem jest poprawa bezpieczeństwa. W tamtej okolicy spaceruje dużo osób. Znajduje się ...

Niedawno odbyło się uroczyste spotkanie z najlepszymi czytelnikami Gminnej Biblioteki Publicznej w Prusach. Tytuł ,,Najlepszy Czytelnik roku 2016” otrzymali : Monika Szczepańska , Marian ...

Trwają prace przy budowie nowoczesnego przedszkola przy ul. Chmielowej w Kondratowicach. - Zostały wykonane roboty ziemne pod kopułą przedszkola, a także fundamenty i mury. Przygotowywany jest ...

W gminie Kondratowice działają dwie jednostki OSP, a mianowicie w Prusach i Kondratowicach. OSP Kondratowice jest wpisane do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego i posiada dwa samochody. ...

Wójt gminy Kondratowice Wojciech Bochnak był w polskim sejmie. Pojechał tam w sprawie dzierżawy około 140 hektarów gruntów, które zostały wydzielone w ramach jeszcze ...

W ubiegłym roku wzdłuż drogi powiatowej Prusy - Kondratowice zostały wycięte topole. Decyzja ta wzbudziła wiele kontrowersji. Przeciwnicy wycinki zwracali uwagę na aspekt ekologiczny. Każde ...