Jedną z najważniejszych inwestycji dla Wójcina w gminie Kondratowice była budowa mostu, na który tutejsi mieszkańcy czekali praktycznie od początku istnienia powiatu ...

W całym powiecie strzelińskim mamy wiele budynków, które kiedyś służyły mieszkańcom, a dzisiaj są opuszczone. Niegdyś sieć kolejowa była bardziej rozbudowana, niż dzisiaj. ...

Dotychczas nieopublikowane
Dużo emocji wśród radnych gminnych wzbudziła dyskusja o budowie siłowni zewnętrznej. Po kilkunastu dniach od posiedzenia siłownia została jednak zamontowana i dziś mieszkańcy mogą z ...

Dotychczas nieopublikowane
W GOK-u w Kondratowicach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Kondratowicach.W zebraniu uczestniczyli strażacy oraz zaproszeni ...

Dotychczas nieopublikowane
Na placu zabaw w Karczynie wylały się ścieki z kanalizacji sanitarnej. Jedno z urządzeń zabawowych odgrodzono taśmą. Do czasu opanowania sytuacji przez gminę lepiej nie korzystać z tego ...

Cmentarzem w Prusach zarządza miejscowa parafia. Niektóre z pozoru drobne prace wymagają sporo wysiłku. Jakie są blaski i cienie sprawowania opieki nad miejscem wiecznego ...