Dofinansowanie obejmie do 100 procent kosztów inwestycji, a jego limit dla poszczególnych gmin wynosi maksymalnie 5 milionów złotych.

Wiosną tego roku rozpoczął się nabór wniosków w konkursie na unijne dofinansowanie inwestycji w gospodarkę wodno-ściekową. Dzięki temu do 29 dolnośląskich gmin trafią ponad 92 miliony złotych.
- Wszystkie inwestycje w gospodarkę wodną podnoszą jakość naszego codziennego życia. Dodatkowo umiejętne i rozważne dysponowanie wodą staje się koniecznością w czasach postępujących zmian klimatycznych. Znaczenie tych gminnych inwestycji, które w naszym konkursie otrzymały dofinansowanie jest podwójne – zarówno dla komfortu życia mieszkańców jak i dla środowiska naturalnego – mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Konkurs był zorganizowany w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
- Bardzo się cieszę, że samorządy skorzystają z tych pieniędzy i rozwiną swoją infrastrukturę wodno-ściekową. Dlaczego to takie ważne? W wielu miejscach w naszym regionie są jeszcze obszary, gdzie brakuje kanalizacji lub oczyszczalni ścieków. Dlatego jestem przekonany, że wspólnymi siłami krok po kroku będziemy w stanie redukować braki infrastrukturalne – wyjaśnia Grzegorz Macko, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

W ramach kosztów kwalifikowalnych finansować można między innymi koszty budowy/przebudowy:
• sieci wodociągowych,
• sieci kanalizacyjnych,
• oczyszczalni ścieków,
• przydomowych oczyszczalni ścieków,
• stacji uzdatniania wody,
• podziemnych zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności co najmniej 100 m3 albo budowy takich zbiorników wraz z budową lub przebudową systemu kanalizacji deszczowej lub infrastruktury towarzyszącej, które umożliwiają ich prawidłowe funkcjonowanie.

Lista projektów
1. Gmina Lubomierz - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie wiejskim
w Gminie Lubomierz i budowa z przebudową odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Oleszna Podgórska - 4 113 120zł
2. Wodociągi Srebrnogórskie Sp. z o.o. - Budowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Stoszowice - wodociąg Przedborowa etap II - 3 084 743zł
3. Gmina Lewin Kłodzki - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lewin Kłodzki oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Jawornica - 3 107 723zł
4. Gmina Leśna - Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Miłoszowie wraz z budową zbiornika retencyjnego w Leśnej - 2 104 451zł
5. Gmina Nowa Ruda - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Nowa Ruda - etap III - 3 322 800zł
6. Gmina Jeżów Sudecki - Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągów w Jeżowie Sudeckim - Etap V - 5 000 000zł
7. Gmina Wleń - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Strzyżowiec - 3 480 831zł
8. Wodociągi Gminy Kłodzko Sp. z o.o. - Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Ścinawica, Szalejów Górny oraz Łączna - 3 000 000zł
9. Gmina Wiązów - Przebudowa i rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowościach Zborowice i Wyszonowice, przebudowa magistrali wodociągowej i sieci wodociągowej metodą bezwykopową łączącą miejscowości Łojowice i Wawrzyszów, budowa oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kalinowa, zakup i wymiana wodomierzy z automatycznym odczytem - 4 016 042zł
10. Gmina Węgliniec - Rozbudowa sieci i kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków w Ruszowie i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Węglińcu - 3 029 999zł
11. Gmina Udanin - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Udanin wraz z zakupem sprzętu - etap II - 3 549 893zł
12. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej - Montaż urządzenia podnoszącego ciśnienie wody na istniejącym obiekcie w Starej Bystrzycy Gmina Bystrzyca Kłodzka - 80 640zł
13. Gmina Lądek-Zdrój - Rozwój obszarów wiejskich gminy Lądek-Zdrój poprzez uporządkowanie gospodarki wodnej na ich terenie - 2 892 391zł
14. Gmina Świerzawa - Budowa sieci wodociągowej z ujęciem wody w miejscowości Sokołowiec - 4 908 704zł
15. Gmina Dziadowa Kłoda - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Dziadowa Kłoda - 5 000 000zł
16. Gmina Pielgrzymka - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z biologiczną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Wojcieszyn - 1 254 016zł
17. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Kadłub - 3 211 118zł
18. Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji - Poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Jedlina - Zdrój i Gminy Walim - 2 465 655zł
19. Gmina Dzierżoniów - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej - 2 655 073zł
20. Gmina Dobromierz - Rozwój systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Dobromierz - 3 010 000zł
21. Gmina Ciepłowody - Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w Gminie Ciepłowody w ramach Programu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowody - I Etap - 5 000 000zł
22. Gmina Pieszyce - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rościszów w Gminie Pieszyce - 2 780 168zł
23. Gmina Lubań - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lubań: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawojów Śląski i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pisarzowice - 3 668 140zł
24. Gmina Zagrodno - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zagrodno poprzez budowę oczyszczalni ścieków w Modlikowicach, przebudowę SUW w Olszanicy, Zagrodnie i Brochocinie oraz uzbrojenie i podłączenie otworu studziennego w SUW w Zagrodnie - 4 232 250zł
25. Gmina Wojcieszów - Montaż mikroelektrowni fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w Wojcieszowie - 227 000zł
26. Gmina Bolków - Przebudowa ujęcia wody wraz z budową sieci wodociągowej przesyłowej dla Gminy Bolków - 3 925 572zł
27. Gmina Chojnów - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jaroszówka - etap III oraz budowa sieci wodociągowej dla wsi Jaroszówka - 3 375 814zł
28. Gmina Żukowice - Budowa sieci wodociągowej oraz modernizacja sieci kanalizacyjnej pomiędzy m. Dankowice a m. Bukwica - 890 292zł
29. Gmina Jordanów Śląski - Zaprojektowanie i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Jordanów Śląski wraz z magistralą wodociągową zasilającą zbiorniki wyrównawcze wieżowe podziemne, rozbudowa sieci wodociągowej oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej od ulicy Jesionowej do ul. Wrocławskiej - 5 000 000zł
Dodając komentarz przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.