W GOK-u w Kondratowicach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Kondratowicach.W zebraniu uczestniczyli strażacy oraz zaproszeni ...

Na placu zabaw w Karczynie wylały się ścieki z kanalizacji sanitarnej. Jedno z urządzeń zabawowych odgrodzono taśmą. Do czasu opanowania sytuacji przez gminę lepiej nie korzystać z tego ...

Cmentarzem w Prusach zarządza miejscowa parafia. Niektóre z pozoru drobne prace wymagają sporo wysiłku. Jakie są blaski i cienie sprawowania opieki nad miejscem wiecznego ...
Load More