W Urzędzie Gminy w Przewornie odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa oraz Komisji Infrastruktury Społecznej i Ochrony Środowiska. Radni dyskutowali o drogach, ...

Na ostatniej sesji Rady Gminy Przeworno zapadły ważne decyzje dla mieszkańców Jegłowej. Radni przyjęli dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na ...

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Przeworno, wiceprzewodniczący Józef Tomera zabrał głos w sprawie, która dotyczy części sołectw. - Sołtysi na zebraniu proszą o zwiększenie ...

Na łamach Słowa Regionu nieraz pisaliśmy o problemie mieszkańców Mnikowa. To niewielka miejscowość w gminie Przeworno, która leży przy drodze wojewódzkiej nr 385. W dobie ...

Pod koniec zeszłego roku gmina Przeworno w siedzibie Stowarzyszania Lokalna Grupa Działania „Gromnik” w Strzelinie złożyła wniosek o dofinansowanie zadania budowy na naszym terenie ...

Gmina Przeworno w kwietniu tego roku złożyła wniosek w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie zadania z budżetu Województwa Dolnośląskiego na ...

Kilkadziesiąt stron raportu o stanie gminy Przeworno kryje w sobie wiele ciekawostek. Które sołectwa liczą najwięcej mieszkańców, a które najmniej? Ile osób ...

W piątek, 7 sierpnia br., miało miejsce uroczyste otwarcie przebudowanej drogi w Kaczowicach w gminie Przeworno. Inwestycja była długo oczekiwana z uwagi na jej katastrofalny stan. Na otwarcie ...