Tegoroczny egzamin dojrzałości znacznie różni się od tych, które miały miejsce w latach ubiegłych. Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie, Robert Kozuń, informuje, że w związku z wytycznymi, dotyczącymi organizacji matur w czasie pandemii, należy przestrzegać następujących zasad:
– na teren szkoły mogą wejść uczniowie tylko z zakrytymi ustami i zakrytym nosem (maseczki, przyłbice)
– przy wejściu na teren szkoły obowiązują odstępy 1,5 metra,
– zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,
– na egzamin maturalny lub zawodowy może przyjść tylko osoba zdrowa,
– nie może przyjść na egzamin osoba, która przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną,
– podczas egzaminów w szkole mogą przebywać tylko zdający oraz osoby zaangażowane w przeprowadzenie egzaminów, pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektów w czystości, pracownicy odpowiednich służb np. medycznych,
– zdający egzaminy nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy np. telefonów, maskotek itp.
– na egzaminie każdy zdający korzysta tylko ze swoich przyborów piśmienniczych,
– szkoła nie zapewnia wody pitnej podczas egzaminu,
– na terenie szkoły nie ma możliwości organizacji posiłków,
– zdający egzamin maturalny i zawodowy zobowiązani są zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca na sali egzaminacyjnej.
Sytuacja, w której zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.
Na terenie szkoły zostanie wyznaczone pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
O procedurach bezpieczeństwa podczas egzaminu maturzyści zostaną poinformowani w salach egzaminacyjnych bezpośrednio przed rozpoczęciem egzaminu.

Robert Kozuń, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Strzelinie

Dodaj komentarz bez hejtu! Redakcja Słowa Regionu jest przeciwna zamieszczaniu wulgarnych, przesyconych nienawiścią komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem użyj opcji - zgłoś administratorowi.