Tym razem była to kameralna uroczystość. W ubiegłych latach gala wręczenia stypendiów odbywała się we Wrocławiu. Stypendium prezesa Rady Ministrów jest wyróżnieniem, na które trzeba zasłużyć.
Dwoje uczniów strzelińskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego otrzymało stypendium Prezesa Rady Ministrów. Kandydat do wyróżnienia musi spełnić szereg wymogów. Kandydatka lub kandydat powinni wykazywać się szczególnymi uzdolnieniami w jednej dziedzinie wiedzy lub otrzymać promocję z wyróżnieniem i jednocześnie najwyższą średnią ocen w szkole.
Wniosek o przyznanie stypendium trafia do kuratora oświaty, a następnie do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wysokość stypendium określa ustawa i w tym roku szkolnym wynosi 2580 zł. Wypłata następuje w dwóch ratach.
Stypendystami premiera zostali Julia Symonowicz i Gabriel Pasek. Julia jest uczennicą drugiej klasy technikum pięcioletniego, a Gabriel uczy się w czwartej klasie technikum czteroletniego. Oboje oczywiście spełniają wszystkie kryteria regulaminu przyznawania stypendium.
Ze względu na pandemię nie odbyła się gala we Wrocławiu. Odbyła się natomiast kameralna uroczystość w szkole. Uczestniczyli w niej sami zainteresowani, dyrekcja szkoły i przedstawiciele samorządu powiatowego. Stypendiów w imieniu premiera Mateusza Morawieckiego pogratulowała Anna Horodyska, starosta strzeliński.
Tekst ukazał się w 50 (1039) wydaniu "Słowa Regionu".
Dodaj komentarz. Przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.