W związku z pożarem budynku dawnego przedszkola miejskiego przy ulicy Piłsudskiego w Strzelinie, chciałabym poinformować Państwa o dalszych zamiarach Gminy Strzelin związanych ze zniszczoną nieruchomością. W sobotę, 14 marca 2015r., ok. godz. 12.00 Dyżurny Państwowej Straży Pożarnej w Strzelinie otrzymał informację o pożarze budynku. W akcji gaśniczej uczestniczyło 7 jednostek Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.

W wyniku pożaru nikt nie ucierpiał, a działania straży pożarnej i strzelińskiej policji skupiają się teraz na wyjaśnieniu przyczyny pożaru. Istnieje podejrzenie, że mogło dojść do podpalenia. Straż Miejska na bieżąco monitorowała budynek byłego przedszkola przy ulicy Piłsudskiego w Strzelinie i w razie konieczności natychmiast interweniowała w sprawie przebywania nieuprawnionych osób na terenie nieruchomości. Niestety, stały dozór służb miejskich nie był możliwy ze względu na realizację innych, równie ważnych zadań.

W styczniu 2013r. spotkałam się z mieszkańcami sąsiadującymi z przedszkolem przy ulicy Piłsudskiego w Strzelinie w sprawie zagospodarowania terenu po przeprowadzce maluchów do nowego przedszkola przy ulicy Ogrodowej. Mieszkańcy jednoznacznie sprzeciwili się budowie w tym miejscu wielorodzinnego budynku mieszkalnego, zaproponowali natomiast, żeby powstały tam garaże. Na spotkaniu z mieszkańcami padały również głosy, szczególnie osób starszych, żeby ten teren i istniejącą zabudowę wykorzystać właśnie na ten cel. Ich zdaniem, obecność małych dzieci ożywiała to miejsce, a jednocześnie sprawiała radość. Obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego przewiduje w tym miejscu zabudowę na cele oświatowe, czyli przedszkole lub szkołę. Do UMiG Strzelin w lutym 2013 roku wpłynął wniosek osoby zainteresowanej prowadzeniem w tym miejscu, z wykorzystaniem już istniejącej infrastruktury, niepublicznego żłobka i przedszkola. W marcu 2013 roku Rada Miejska Strzelina podjęła stosowną uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości, a Gmina Strzelin wszczęła procedurę zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami. Po zamknięciu działalności przedszkola i przeprowadzce do nowej siedziby przy ulicy Ogrodowej, rozpoczęto procedurę przetargową. Pomimo trzykrotnie powtórzonego przetargu na sprzedaż nieruchomości nie została złożona żadna oferta. Po nieskutecznych próbach Aby rozpocząć akcję gaśniczą, strażacy musieli wyważyć drzwisprzedaży nieruchomości, zdecydowano o dokonaniu podziału działki z zamiarem przeznaczenia jej części na powiększenie Ogródka Jordanowskiego. Na pozostałej części terenu, zgodnie z sugestią mieszkańców sąsiednich wspólnot mieszkaniowych, przewidujemy zabudowę garażową. W związku z powyższym, Gmina Strzelin przystąpiła do zmiany istniejącego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W maju 2015 roku plan zostanie wyłożony do konsultacji społecznych. Ponadto, w budżecie Gminy Strzelin na rok 2015 zaplanowano zadanie polegające na rozbiórce obiektu po byłym przedszkolu przy ul. Piłsudskiego w Strzelinie. Z uwagi na to, że budynek starego przedszkola jest wybudowany m.in., z materiałów szkodliwych (azbest), rozbiórka obiektu musi zostać poprzedzona jego usunięciem i zutylizowaniem przez specjalistyczną firmę. Jednocześnie strzeliński samorząd ubiega się o dofinansowanie na ten cel. W lutym bieżącego roku został złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w celu dofinansowania usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest przy udziale środków NFOŚiGW. Wniosek jest w trakcie weryfikacji, ale w związku z zaistniałymi okolicznościami w następnym tygodniu spotkam się z Prezesem WFOŚiGW we Wrocławiu w celu przedstawienia sytuacji i ewentualnej możliwości przystąpienia do wcześniejszej rozbiórki obiektu.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin

Dorota Pawnuk

 

Dodaj komentarz. Przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.