W sali widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiązowie odbyła się Komisja Kultury, Sportu, Oświaty i Pomocy Społecznej. Poza radnymi wzięli w niej udział dyrektorzy gminnych szkół, którzy opowiadali o działalności swoich placówek.
Przewodnicząca Dagmara Nasulicz otworzyła obrady i przywitała obecnych na posiedzeniu dyrektorów gminnych placówek oświatowych, którzy tego dnia przedstawili sprawozdanie z działalności szkół w ubiegłym roku szkolnym. Rozpoczęła Anna Godek, dyrektor Przedszkola Miejskiego „Bajkowy Ogród” w Wiązowie, do którego uczęszcza sto osiemdziesięcioro dzieci. Mówiła o programach i remontach, które udało się zrealizować. Wśród remontów wymieniła między innymi uszczelnienie okien dachowych i uzupełnienie ubytków w kominach. Mówiła także o powrocie dzieci do przedszkola w kontekście trwającej pandemii. Radna Sylwia Wiaderek pytała, czy udało się zatrudnić szkolnego psychologa. Dyrektor wyjaśniła, że złożyła ofertę pracy, jednak obie kandydatki, które się zgłosiły, zrezygnowały. Następnie sprawozdanie z działalności przedstawił dyrektor Szkoły Muzycznej I Stopnia w Witowicach, Mateusz Maniak. W ubiegłym roku szkolnym w placówce uczyło się pięćdziesięcioro jeden dzieci. Obecnie do pierwszej klasy zgłosiło się trzynaście osób. Zorganizowano kilka wyjazdów na koncerty, a także organizowano koncerty w kościołach na terenie gminy. W drugim półroczu, z oczywistych powodów, zajęcia przeniosły się do Internetu. Zdaniem dyrektora, w tym czasie dzieci pracowały nawet lepiej niż podczas standardowego trybu. Dyrektor Maniak mówił, że w ubiegłym roku planowany był remont parkingu przed szkołą, jednak nie udało się zrealizować tego zadania. Wyraził nadzieję, że zostanie to zrobione w najbliższym czasie. W trakcie serii pytań rozmawiano między innymi o planach przeniesienia Szkoły Muzycznej do budynku byłego banku w Wiązowie. Gminna inspektor oświaty potwierdziła, że są takie plany, jednak z uwagi na pandemię pozostają w pewnym zawieszeniu.
Tekst ukazał się w 34 (1023) wydaniu "Słowa Regionu". Cały artykuł przeczytasz tu lub tutaj.

Dodaj komentarz. Przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.