Na placu zabaw w Karczynie wylały się ścieki z kanalizacji sanitarnej. Jedno z urządzeń zabawowych odgrodzono taśmą. Do czasu opanowania sytuacji przez gminę lepiej nie korzystać z tego ...

Cmentarzem w Prusach zarządza miejscowa parafia. Niektóre z pozoru drobne prace wymagają sporo wysiłku. Jakie są blaski i cienie sprawowania opieki nad miejscem wiecznego ...
Load More