Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Gmina Przeworno planuje wesprzeć najzdolniejszych uczniów, więc włodarze wyszli z propozycją stypendiów naukowych. Nieco inny wydźwięk miał temat związany z gospodarką odpadami. Niestety, stawki za wywóz śmieci będą sukcesywnie rosnąć.
W piątek, 6 września, w sali obrad Urzędu Gminy Przeworno odbyła się IX sesja tamtejszej Rady Gminy. Poprzedziło ją wspólne posiedzenie komisji stałych, na którym omówiono uchwały przygotowane na sesję. Otworzył je radny Krzysztof Hutnik.
Na początku sekretarz Urzędu Gminy Przeworno Urszula Iżykowska-Mroczko przedstawiła program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych w gminie. - W programie określone są jego cele, adresaci i finansowanie. Pieniądze na tego typu gratyfikacje przyznawane są ze środków budżetowych. Mamy dwie propozycje tych pomocy, a jest to nagroda wójta gminy Przeworno i stypendium wójta gminy Przeworno - wyjaśniała. Potem szczegółowo omówiła regulamin przyznawania stypendiów. Uczniowie kl. IV-VI muszą osiągnąć średnią ocen 5,2, a kl. VII-VIII średnią 5,0. Nieodzowna jest też najwyższa ocena z zachowania. - Proponujemy przyznawać je (stypendium - red.) na okres 5 miesięcy. Będzie udzielane za jedno półrocze, ale wypłacane w następnym. Absolwenci również otrzymają nagrodę. Sugerowana stawka to 100 zł miesięcznie, czyli 500 zł na półrocze. Urząd przewiduje także nagrodę za osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim. Tutaj przyznajemy ja na okres 10 miesięcy (również 100 zł/mies.) - powiedziała sekretarz.
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przewornie Mariusz Michułka tłumaczył, że obie formy nagradzania będą niezależne od siebie. Przewodniczący rady Kamil Kamiński zapytał, ilu uczniów w zeszłym roku spełniało warunki odpowiedniej średniej i zachowania, a Michułka odparł, iż było to ok. 10-15 osób. Następnie Kamiński zaproponował, aby uczniom klas VII-VIII przyznać 150 zł, zamiast 100 zł. Po dłuższej dyskusji rada przyjęła projekt ze zmianami proponowanymi przez przewodniczącego.
Potem skarbnik Zbigniew Szul mówił o zmianach w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie gminy. Punktem, który wywołał najwięcej dyskusji, było przeznaczenie 200 tys. zł na budowę parkingu przy Urzędzie Gminy w Przewornie. Większość radnych stwierdziła, że jest dużo więcej pilniejszych zadań, jak np. droga w Kaczowicach czy modernizacja wodociągu w Dobroszowie. Wobec tego wycofano się z budowy parkingu, aby nie zwiększać deficytu gminy.
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przewornie Mariusz Michułka poinformował, że dwie formy nagradzania uczniów przyznawane będą niezależnie od siebie
System nie jest doskonały
Potem przewodniczący Kamiński otworzył IX sesję, podczas której dyrektor biura Związku Międzygminnego Ślęża-Oława Andrzej Ćwiek tłumaczył zagadnienia związane z gospodarką odpadami komunalnymi. Mówił, że za śmieci segregowane od września płaci się 18 zł od osoby, a za zmieszane 30 zł. Dodał, że w przyszłym roku wejdzie ustawa, która niejako wymusza segregowanie, a ci co nie będą tego robić, zapłacą dwa razy więcej, aniżeli ci, którzy segregują. Zaznaczył, iż nastąpił gwałtowny wzrost opłat za gospodarowanie odpadami, stąd te podwyżki. Podkreślił ponadto, że prawdopodobnie od przyszłego roku stawki ponownie wzrosną.
Podczas obrad sołtys Krzywiny Kazimierz Sęga stwierdził, że system odbierania odpadów nie jest doskonały. - Jest to nieporozumienie, że nie mogłem dowiedzieć się, kto w mojej miejscowości złożył deklarację i ile było to osób - oznajmił.
Cały artykuł dostępny jest tutaj

Dodaj komentarz