W ostatnim numerze gazety pisaliśmy o zalanych posesjach w powiecie strzelińskim, m. in. w Zarzycy (gmina Kondratowice - red.). W tej miejscowości do podobnych zdarzeń doszło również ...