Wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski podpisał porozumienie o współpracy z Dowódcą 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk. Arturem Barańskim. Było to sformalizowanie intensywnych wspólnych działań, które trwają od marca tego roku, czyli od wybuchu pandemii i wprowadzenia w kraju obostrzeń.
Podczas uroczystości wojewoda wymienił niemal wszystkie zadania, realizowane wówczas i obecnie przez żołnierzy. „Na początku była to dystrybucja paczek z żywnością dla kombatantów i osób samotnych, potem pojawiały się kolejne zadania, dystrybucja środków dezynfekujących, działania na granicach, wsparcie szpitali, aż do najtrudniejszego, czyli pobierania wymazów, wykonujecie ciężką fizycznie i psychicznie pracę„ - mówił Jarosław Obremski.
Zdaniem wojewody, dziś żołnierze są najpoważniejszym wsparciem dolnośląskiej służby zdrowia i policji, której pomagają przy monitorowaniu osób przebywających na kwarantannie. Kolejny element to pomoc Stacjom Sanitarno-Epidemiologicznym. Tam żołnierze kompletują dane osób u których wykryto koronawirusa i wpisują je do systemu. Wojskowi nie zapominają oczywiście o osobach samotnych i kombatantach. Są więc wszędzie tam, gdzie występuje potrzeba bycia w pobliżu, bo zgodnie z mottem, żołnierze WOT są „Zawsze gotowi, Zawsze blisko”.
Ale też, jak podkreślił wojewoda to porozumienie jest nadaniem tej współpracy jeszcze większego wymiaru i jeszcze lepszej oraz szybszej wymiany informacji.    „Pomoc szpitalom i służbie zdrowia musi być kontynuowana, a ja tylko o jedno mam pretensje, że nie ma Was więcej, tak bardzo jesteście potrzebni” -podsumował wojewoda dolnośląski.        
Dowódca 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej podziękował za współpracę, a także za wsparcie dodatkowej edukacji Terytorialsów. W minionym tygodniu 50 żołnierzy odbyło profesjonalne, dwutygodniowe szkolenie z udzielania pierwszej pomocy ofiarom poważnych wypadków. Po zakończeniu szkolenia zdali egzamin państwowy (teoretyczny i praktyczny) i od razu wsparli struktury medyczne na dolnym śląsku.
„Współpraca brygady z urzędem wojewódzkim kierowanym przez wojewodę jest obowiązkiem i jednym z głównych zadań dolnośląskich terytorialsów.    Wciąż realizujemy budowanie naszych struktur i zwiększamy potencjał personalny i szkoleniowy, podnosząc jednocześnie swoje kwalifikacje aby skutecznie nieść pomoc każdemu kto takiej pomocy potrzebuje” – wyjaśnia płk Artur Barański Dowódca 16 DBOT.
Na mocy porozumienia strony będą    teraz także    wspólnie ustalać strategię działań w przypadku klęsk żywiołowych, wymieniać się wiedzą i informacjami o zagrożeniach i sytuacjach mających wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców dolnego śląska.    
•      
Misją 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. ppłk. Ludwika Marszałka ps. „Zbroja” jest obrona i wspieranie społeczności województwa dolnośląskiego. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT będzie wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią stanowić będzie siłę wiodącą.

kpt. Renata MYCIO
Oficer Prasowy
16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej

Dodając komentarz przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.