Od rana, 10 kwietnia, w 10. rocznicę tragedii smoleńskiej, w całej Polsce oraz w wielu miastach na świecie odbywają się uroczystości upamiętniające ofiary katastrofy. Uczestniczą w nich przedstawiciele władz państwowych, politycy, a także zwykli obywatele, którzy chcą oddać hołd 96 ofiarom katastrofy.
Pamięć wszystkich osób które straciły życie w katastrofie smoleńskiej uczciła w 10. rocznicę tej tragedii burmistrz Dorota Pawnuk. Z oczywistych względów w tym roku nie organizowano żadnych wydarzeń, które wymagałyby gromadzenia się mieszkańców. Szefowa gminy Strzelin samotnie złożyła pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego kwiaty oraz znicze i w zadumie uczciła pamięć ofiar minutą ciszy.

Poniżej przypominamy tych, którzy za szybko odeszli...
1. Lech Kaczyński, prezydent RP (ur. 1949)
2. Maria Kaczyńska, małżonka prezydenta RP (ur. 1942)
3. Ryszard Kaczorowski, b. prezydent RP na uchodźstwie (ur. 1919)
4. Joanna Agacka-Indecka, przewodnicząca Naczelnej Rady Adwokackiej (ur. 1964)
5. Ewa Bąkowska, przedstawicielka Rodzin Katyńskich, wnuczka gen. bryg. Mieczysława Smorawińskiego (ur. 1962)
6. gen. broni Andrzej Błasik, dowódca Sił Powietrznych RP (ur. 1962)
7. Krystyna Bochenek, wicemarszałek Senatu RP (ur. 1953)
8. Anna Maria Borowska, przedstawicielka Rodzin Katyńskich i innych organizacji (ur. 1928)
9. Bartosz Borowski, przedstawiciel Rodzin Katyńskich, wnuk Anny (ur. 1978)
10. gen. dyw. Tadeusz Buk, dowódca Wojsk Lądowych RP (ur. 1960)
11. gen. bryg. abp Miron Chodakowski, prawosławny ordynariusz Wojska Polskiego (ur. 1957)
12. Czesław Cywiński, przewodniczący Światowego Związku Żołnierzy AK (ur. 1926)
13. Leszek Deptuła, przedstawiciel Parlamentu RP,poseł (ur. 1953)
14. ppłk Zbigniew Dębski, osoba towarzysząca (ur. 1922)
15. Grzegorz Dolniak, przedstawiciel Parlamentu RP (poseł) (ur. 1960)
16. Katarzyna Doraczyńska, osoba towarzysząca (ur. 1978)
17. Edward Duchnowski, sekretarz generalny Związku Sybiraków (ur. 1930)
18. Aleksander Fedorowicz, tłumacz języka rosyjskiego (ur. 1971)
19. Janina Fetlińska, przedstawiciel Parlamentu RP (senator) (ur. 1952)
20. ppłk Jarosław Florczak, funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu (ur. 1969)
21. st. chor. Artur Francuz, funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu (ur. 1971)
22. gen. Franciszek Gągor, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (ur. 1951)
23. Grażyna Gęsicka, przedstawiciel Parlamentu RP, poseł (ur. 1951)
24. gen. bryg. Kazimierz Gilarski, dowódca Garnizonu Warszawa (ur. 1955)
25. Przemysław Gosiewski, przedstawiciel Parlamentu RP, poseł (ur. 1964)
26. ks. prałat Bronisław Gostomski, (ur. 1948)
27. Mariusz Handzlik, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP (ur. 1965)
28. ks. prał. Roman Indrzejczyk, kapelan Prezydenta RP (ur. 1931)
29. por. Paweł Janeczek, funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu (ur. 1973)
30. Dariusz Jankowski, biuro obsługi Kancelarii Prezydenta RP (ur. 1955)
31. Izabela Jaruga-Nowacka, przedstawiciel Parlamentu RP, poseł (ur. 1950)
32. o. Józef Joniec, prezes stowarzyszenia "Parafiada" (ur. 1959)
33. Sebastian Karpiniuk, przedstawiciel Parlamentu RP, poseł (ur. 1972)
34. wiceadm. Andrzej Karweta, dowódca Marynarki Wojennej RP (ur. 1958)
35. Mariusz Kazana, dyrektor protokołu dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych (ur. 1960)
36. Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich (ur. 1940)
37. gen. bryg. Stanisław Komornicki, przedstawiciel Kapituły Orderu Virtuti Militari (ur. 1924)
38. Stanisław Jerzy Komorowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej (ur. 1953)
39. chor. Paweł Krajewski, funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu (ur. 1975)
40. Andrzej Kremer, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (ur. 1961)
41. ks. Zdzisław Król, kapelan Warszawskiej Rodziny Katyńskiej 1987-2007 (ur. 1935)
42. Janusz Krupski, kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (ur. 1951)
43. Janusz Kurtyka, prezes Instytutu Pamięci Narodowej (ur. 1960)
44. ks. Andrzej Kwaśnik, kapelan Federacji Rodzin Katyńskich (ur. 1956)
45. gen. broni Bronisław Kwiatkowski, dowódca operacyjny Sił Zbrojnych RP (ur. 1950)
46. płk dr hab. Wojciech Lubiński, lekarz prezydenta RP (ur. 1969)
47. Tadeusz Lutoborski, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych organizacji (ur. 1926)
48. Barbara Mamińska, dyrektor w Kancelarii Prezydenta RP (ur. 1957)
49. Zenona Mamontowicz-Łojek, przedstawicielka Rodzin Katyńskich i innych organizacji (ur. 1937)
50. Stefan Melak, prezes Komitetu Katyńskiego (ur. 1946)
51. Tomasz Merta, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (ur. 1965)
52. Stanisław Mikke, wiceprzewodniczący Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (ur. 1947)
53. Aleksandra Natalli-Świat, przedstawiciel Parlamentu RP, poseł (ur. 1959)
54. Janina Natusiewicz-Mirer, osoba towarzysząca (ur. 1940)
55. ppor. Piotr Nosek, funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu (ur. 1975)
56. Piotr Nurowski, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego (ur. 1945)
57. Bronisława Orawiec-Löffler, przedstawicielka Rodzin Katyńskich i innych organizacji (ur. 1929)
58. ks. ppłk Jan Osiński, wicekanclerz Kurii Polowej Wojska Polskiego (ur. 1975)
59. ks. płk Adam Pilch, Ewangelickie Duszpasterstwo Polowe (ur. 1965)
60. Katarzyna Piskorska, polska artystka rzeźbiarka i medalierka, przedstawicielka Rodzin Katyńskich (ur. 1937)
61. Maciej Płażyński, prezes stowarzyszenia "Wspólnota Polska", przedstawiciel Parlamentu RP, poseł (ur. 1958)
62. gen. dyw. bp Tadeusz Płoski, ordynariusz polowy Wojska Polskiego (ur. 1956)
63. gen. dyw. Włodzimierz Potasiński, dowódca Wojsk Specjalnych RP (ur. 1956)
64. Andrzej Przewoźnik, Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (ur. 1963)
65. Krzysztof Putra, wicemarszałek Sejmu RP (ur. 1957)
66. ks. prof. Ryszard Rumianek, rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (ur. 1947)
67. Arkadiusz Rybicki, przedstawiciel Parlamentu RP, poseł (ur. 1953)
68. Andrzej Sariusz-Skąpski, prezes Federacji Rodzin Katyńskich (ur. 1937)
69. Wojciech Seweryn, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych organizacji (ur. 1939)
70. Sławomir Skrzypek, prezes Narodowego Banku Polskiego (ur. 1963)
71. Leszek Solski, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych organizacji (ur. 1935)
72. Władysław Stasiak, szef Kancelarii Prezydenta RP (ur. 1966)
73. chor. Jacek Surówka, funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu (ur. 1974)
74. Aleksander Szczygło, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego (ur. 1963)
75. Jerzy Szmajdziński, wicemarszałek Sejmu RP (ur. 1952)
76. Jolanta Szymanek-Deresz, przedstawiciel Parlamentu RP, poseł (ur. 1954)
77. Izabela Tomaszewska, dyrektor Zespołu Protokolarnego Prezydenta (ur. 1955)
78. chor. Marek Uleryk, funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu (ur. 1975)
79. Anna Walentynowicz, działaczka Wolnych Związków Zawodowych (ur. 1929)
80. Teresa Walewska-Przyjałkowska, przedstawicielka Rodzin Katyńskich, przewodnicząca Fundacji "Golgota Wschodu" (ur. 1939)
81. Zbigniew Wassermann, przedstawiciel Parlamentu RP, poseł (ur. 1949)
82. Wiesław Woda, przedstawiciel Parlamentu RP, poseł (ur. 1946)
83. Edward Wojtas, przedstawiciel Parlamentu RP, poseł (ur. 1955)
84. Paweł Wypych, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP (ur. 1968)
85. Stanisław Zając, przedstawiciel Parlamentu RP, senator (ur. 1949)
86. Janusz Zakrzeński, polski aktor (ur. 1936)
87. Gabriela Zych, przedstawicielka Rodzin Katyńskich i innych organizacji (ur. 1941)
88. kpt. Dariusz Michałowski, funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu (ur. 1975)
89. mł. chor. Agnieszka Pogródka-Węcławek, funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu (ur. 1975)
90. kpt pilot Arkadiusz Protasiuk, członek załogi (ur. 1974)
91. mjr pilot Robert Grzywna, członek załogi (ur. 1974)
92. por. pilot Artur Ziętek, członek załogi (ur. 1978)
93. chor. Andrzej Michalak, członek załogi (ur. 1973)
94. Barbara Maciejczyk, stewardesa (ur. 1981)
95. Natalia Januszko, stewardesa (ur. 1987)
96. Justyna Moniuszko, stewardesa (ur. 1985)


Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci.


Dodaj komentarz. Przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.