Jednostkę OSP w Kondratowicach niedawno wyposażono w średni zestaw hydrauliczny ratownictwa drogowego LUKAS. Wartość zadania to 61 500 zł, a 99% tej kwoty pochodzi z dotacji Ministerstwa ...

W ostatnim czasie samorząd gminy Kondratowice zakupił kamerę termowizyjną dla miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej - Zakup sfinansowano w znacznej kwocie ze środków funduszu ...

W Gminnym Ośrodku Kultury w Kondratowicach odbyła się uroczystość 10-lecia Klubu Seniora ,,Złota Jesień”. Prezes stowarzyszenie Elżbieta Piestrak powitała wszystkich zgromadzonych ...

Dobiegają końca prace związane z odbiorem remontu mostku przy drodze gminnej w Strachowie. - Opiewają na kwotę 11 950 zł. Mostek został uszkodzony w znacznej mierze przez tabor ciężki ...

Minął termin zgłaszania protestów dotyczących ostatnich wyborów samorządowych. Do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, za pośrednictwem strzelińskiego sądu wpłynął jeden ...