Po raz pierwszy 13 emerytura, tzw. „trzynastka”, została wypłacona seniorom w 2019 r. Z kolei 25 lutego 2020 r. prezydent podpisał ustawę, na podstawie której dodatkowe świadczenia emerytalne będą wypłacane cyklicznie. Kiedy i ile seniorzy otrzymają dodatkowo w 2020 r.?

Czym jest 13 emerytura?
Trzynasta emerytura to dodatkowe świadczenie, które wypłacane jest emerytom i rencistom. Początkowo świadczenie miało być jednorazowym wsparciem finansowym dedykowanym seniorom, ale od 2020 r. ma być ono wypłacane co roku. Jako uzasadnienie zmiany charakteru świadczenia przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazali, że seniorzy są jedną z grup najbardziej zagrożonych zarówno ubóstwem, jak i wykluczeniem społecznym.
Wypłata „trzynastki” wpisuje się w realizowaną przez rząd Prawa i Sprawiedliwości politykę socjalną, która obejmuje tzw. “Emeryturę+” oraz działania aktywizujące seniorów. Nacisk położony na wdrażanie programów dedykowanych najstarszym Polakom jest podyktowany m.in. systematycznie rosnącą grupą osób w wieku emerytalnym.

Na jakich zasada będzie wypłacana 13 emerytura?
Zgodnie z założeniami 13 emerytura będzie wypłacana z urzędu. Dla seniorów oznacza to brak jakichkolwiek formalności – nie muszą oni składać żadnych wniosków. Dodatkowe świadczenie zostanie im wypłacone w kwietniu wraz z emeryturą zgodnie z harmonogramem.
Aby 13 emerytura była realnym wsparciem dla domowego budżetu, świadczenie to będzie wolne od potrąceń. Oznacza to, że „trzynastka” w pełnej wysokości zostanie wypłacona nawet tym seniorom, w stosunku do których prowadzona jest egzekucja komornicza. 13 emerytura nie będzie też wliczana do dochodów, na podstawie których przyznawane są inne świadczenia, np. dodatek mieszkaniowy.
Więcej informacji o zasadach, na jakich odbędzie się wypłata 13 emerytury, można przeczytać na tej stronie internetowej: https://www.nntfi.pl/finanse-po-godzinach/13-14-emerytura-dla-kogo.

Kto otrzyma 13 emeryturę w 2020 r.?
Dla osób jeszcze pracujących, które jednak zamierzają zakończyć aktywność zawodową, ważną informacją jest, że otrzymają 13 emeryturę tylko wówczas, gdy na dzień 31 marca 2020 r. będą mieli ustalone prawo do emerytury lub renty.
Świadczenie w postaci 13 emerytury będzie wypłacane szerokiej grupie osób – dodatkowe pieniądze otrzymają:
- emeryci i renciści pobierający świadczenia z ZUS,
- emeryci i renciści rolnicy, którym świadczenia wypłaca KRUS,
- byli pracownicy służb mundurowych, dla których wypłaty realizują ZER MSWiA, WBE MON i BE SW,
- osoby pobierające zasiłki i świadczenia przedemerytalne, emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, renty socjalne oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.
Co z osobami, które pobierają świadczenia z więcej niż jednego organu emerytalnego, np. z KRUS i ZUS? Mimo prawa do dwóch świadczeń, ta grupa seniorów otrzyma tylko jedną 13 emeryturę. Z kolei emeryci i renciści, którzy są nadal aktywni zawodowo (dorabiają do otrzymywanych świadczeń), muszą mieć na uwadze obowiązujące limity.
Według informacji zaprezentowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2020 r. z tzw. „trzynastki” ma skorzystać ok. 9,8 mln osób.  W grupie osób uprawnionych do pobrania dodatkowego świadczenia ma być 285 tys. rencistów socjalnych i ok. 19 tys. osób, które otrzymują świadczenia rodzicielskie uzupełniające.

Wysokość i termin wypłaty 13 emerytury w 2020 r.
Znana jest już wysokość 13 emerytury oraz termin jej wypłaty w 2020 r. Seniorzy mogą spodziewać się kwoty 1200 zł brutto, czyli 981 zł netto. To najniższa emerytura w 2020 r., a sama kwota jest stała – nie jest w żaden sposób powiązana z już wypłacanymi seniorom świadczeniami. Na wypłatę dodatkowej emerytury zabezpieczono środki w wysokości 11,75 mld zł. Pochodzą one z Funduszu Solidarnościowego oraz budżetu państwa. W 2019 r. kwota 13 emerytury była niższa – 1100 zł brutto, czyli 885,25 zł netto, a suma, którą przeznaczono na ten cel, wyniosła 10,8 mld zł.
W 2020 r. nie zmieniono formy wypłaty „trzynastki” – seniorzy otrzymają ją w takiej formie, w jakiej aktualnie pobierają emeryturę lub rentę. Znane są też terminy wypłat dodatkowego świadczenia. Będą one realizowane w transzach i terminach, w jakich urzędy realizują wypłaty emerytur i rent. Oznacza to, że część seniorów otrzyma dodatkowy zastrzyk finansowy jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi.

UWAGA!

Gdy liczba negatywnych głosów na dany komentarz osiągnie 15, zostanie on automatycznie ukryty, niemniej pokazywać się będzie przy nim opcja "kliknij, aby wyświetlić". Kiedy jednak dany komentarz osiągnie 20 negatywnych głosów, zostanie automatycznie wycofany z publikacji na stronie i już nikt nie będzie mógł go zobaczyć (poza administratorem strony).
Dodając komentarz przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów nie zamieszczaj obraźliwych wpisów. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, kliknij choragiewka875zieloną chorągiewkę i zgłoś swoje uwagi administratorowi.

Ukryj formularz komentarza

2500 Pozostało znaków


Przeczytaj także